FRILUFTSMÅLERI SJÄLVPORTRÄTT ASSEMBLAGE


 Akvarell 2015: Den stora stenen i Kultsjöån