Turning Elephant
Project
From The 80's

Ett ämne med en elefant dök upp i min skalle 1981 men det var snarare ett "elefantprojekt" som handlade om att skildra en kropp i ett lådrum. En brottning mellan surrealism och kolorism som pågår än i mitt måleri.

"Att skildra volym utan unken färgbehandling helt enkelt"

eller som närmare förklaring: i mitt måleri hålls konturen öppen medan jag målar och figurens linjära avgränsning mot omgivningen bestäms på slutet av målningsakten, det är ett direktmåleri med olja på duk utan en teckning eller en undermålning som grund, teckningen har jag i huvudet och figuren är i ständig lägesförändring medan jag målar

A subject with an elephant appeared in my head in 1981 but It was rather an "Elephant Project" that was dealing about to depict a body in a Box Room. A wrestling between surrealism and colourism that is still going on in my painting.

"To  simply portray volume without musty color treatment"

or as a more detailed explanation: in my painting the contour is kept open while I paint and the figure's linear demarcation to the surroundings is determined at the end of the painting act, it is a direct painting with oil on canvas without a drawing or an underpainting as a basis, I have the drawing in my head and the figure is in constant change of position while I paint

Ämnet är återupptaget i (This subject is resumed in) Alive and Kicking