Alive and Kicking oilpaintings ongoing

My paintings have an animal figurative expression that I think comes from experiences at a young age of my parents' horse breeding. "Alive and Kicking" is about being changeable and exposed to the forces of space and external reality. Hence my feeling of swinging, squirming, standing still, etc. as I try to portray.

I'm fascinated that something has a body.

In the studio a built up installation of various gadgets acts as a body to depict in colour.

There is a certain abstraction in these paintings.

Mina målningar har ett animaliskt figurativt uttryck som jag tror kommer från erfarenheter vid unga år av mina föräldrars hästavel. "Alive and Kicking" handlar om att vara föränderlig och utsatt för rummets och den yttre verklighetens krafter. Därav min känsla av att svänga sig, slingra sig, stå stadigt etc. som jag försöker skildra.

Jag är fascinerad över att någonting har en kropp.

En uppbyggd installation av olika prylar i ateljén fungerar som en kropp att skildra i färg.

Det finns en speciell abstraktion i dessa målningar.

(If you say that someone or something is alive and kicking, you are emphasizing not only that they continue to survive, but also that they are very active.)

Bilder nedan är olja på duk (tecnique oil on canvas)