Akvarell från assemblage

Mina assemblage är 3-dimensionella byggen där vilka saker som helst har använts.
De bildar fantasifulla figurer som tjänar som modeller för måleri och teckning.

Assemblage Wikipedia

Assemblage Youtube

Assemblage

What is the difference between matter and mass

www.quora.com

Klicka på bilen för att se den i sin helhet