Teckningar eller teckningsmålningar i blyerts (drawings in graphite) eller blandteknik (mixed tecnique) eller tempera verdaccio

verdaccio

grissaille