Figurativa skepnader

En modellskulptur byggs upp av diverse köpta objekt och målas av i olja på duk. Det är en komposition av möbel och figur, ett slags varelsestilleben.  Följ med i upplevelsen av rumslighet i färg. "Än slank den hit och än slank den dit"  rörelse kännetecknar de smakligt målade figurerna.