Konkret fantasi

En slags verklighet byggs upp och målas av.
Bilder nedan är olja på duk