Konkret fantasi Concrete Imagination

Det kroppsliga tar form i teckning eller måleri inför en sammanställning av objekt. En form av undermedveten kroppsuppfattning gestaltas. Exempelvis kan man känna sig som att ens kropp inte riktigt är där den är utan någon annanstans.