Kreativa stilleben

3-dimensionella byggen tjänar som modeller för akvarellmåleri på papper

"Hon sätter ihop stilleben av leksaker, kartonger och allahanda former som hon travar upp och så sätter hon igång att måla" är ett citat ur en recension i Norrbottenskuriren 2007 som fungerar fortfarande.

Klicka på bilen för att se den i sin helhet

De flesta av bilderna är målade 2019 och utställda samma år