Levande
Alive

Rum

Jag ordnar slangar och möbelliknande saker till att bli en modell för att skildra som en målning och jag kryddar uppställningen med ingredienser från skämtartiklar. Färgtolkningen av den rumsliga scenen ger liv till de schimära figurerna.

Jag är faschinerad av att någonting har kropp.

konkret

Extruded forms

Jag sympatiserar med Art Brut på så sätt att mina figurer bara finns i mitt huvud.

I arrange hoses and furniture-like things to become a model to depict as a painting and I spice up the line-up with ingredients from joke articles. The colour interpretation of the spatial scene gives life to the chimeric figures.

I'm fascinated by the fact that something has a body.

I sympathize with Art Brut in the way that my characters are only in my head.

Collection de l'Art Brut Lausanne

Bilder nedan är olja på duk (tecnique oil on canvas)