Idé om slangfigur från 80-talet (pågående projekt)
Idea of Hose Figure from the 80´s (project ongoing

Tema "Turning Elephant" och det är inte direkt någon elefant utan snarare en känsla av att vara föränderlig och utsatt för rummets och den yttre verklighetens krafter. Därav min känsla av att svänga sig, slingra sig, stå stadigt etc. som jag försöker åstadkomma.

Theme "Turning Elephant" and it is not directly an elephant but rather a feeling of being changeable and exposed to the forces of space and external reality. Hence my feeling of swinging, squirming, standing steady, etc. that I try to achieve.

klicka på bilden för att se hela