Osålda figurer

nedanstående är gjoda i oljefärg med de senaste överst, från 2008 -