Creature Abstractions (Varelseabstraktioner)

It is about the impact from the external reality. I try to portray a feeling, a motion, a change of body in the face of a situation. Somehow my images are about being a human individual.

Det handlar om påverkan från den yttre verkligheten. Jag försöker skildra en känsla, en rörelse, en förändring av kroppen inför en situation. På något vis handlar mina bilder om att vara en mänsklig individ.

Bilder nedan är olja på duk (tecnique oil on canvas)