Figurative Predominans

I'm fascinated that something has a body. A built up installation of various gadgets in the studio acts as a body to portray in colour. There is a certain abstraction in these paintings.

Jag är fascinerad över att någonting har en kropp. En uppbyggd installation av olika prylar i ateljén fungerar som en kropp att skildra i färg. Det finns en viss abstraktion i dessa målningar.