Självporträtt

målade i olja mellan år 2001 och 2017