Konkret fantasi  Outdoormåleri  Självporträtt Akvarell 2015: Den stora stenen i Stalon