Horror in The 80's
(tempera eller blyerts grisaille)

Dikt av Gustaf Fröding
Mefisto

Boken "Säg Hej! till ditt inre monster" ISBN 9789163908729 består av psykologiska skulpturer och objekt som avbildats i måleri och teckning. Det är i första hand en bok om traumabearbetning och i andra hand en konstbok.

Gaslighting

The book "Say Hello! To your inner monster" ISBN 9789163908729 consists of psychological sculptures and objects depicted in painting and drawing. It is primarily a book about trauma processing and secondarily an Art book.

Ingeting NothingIngenting Nothing
Förord till boken ”Säg Hej! till ditt inre monster"

Min tes är att ondskan förflyttar sig.

Vad gör då en hygglig människa som blir eller har varit utsatt för olika typer av integritetskränkningar och övergrepp, mentala som fysiska eller olika former av översitteri, härskartekniker, utfrysning etc.

De hemska tankar och känslor som följer där av och som bottnar i ilska, hat, revanschlust, hämndbegär, vanmakt, sorg etc.

Var ska de ta vägen?

En liten kropp kan ha svårt att härbärgera detta.

Ett förslag är att göra leksaksstilleben.

Scener och skulpturer där ditt undermedvetna och din alldeles egna psykologi får fritt spelrum.

Se dig omkring, ta dina gamla leksaker, köp något på second hand eller på en maskerad- och ”konstiga prylar” butik eller köp en skyltdocka och ta ett par dojor som står i hallen och bygg ihop något!

Lägg en diskborste på en kudde och låt den sova.

Och är du riktigt förbannad kan du göra som jag, sparka sönder det efteråt eller släpa omkring det i rummet.

Kom ihåg att fotografera bara, du har ju mobilen.

Bevara din egen lilla hemlighet om en annan verklighet i din fantasi. Där avkrävs inget ansvar och där är vi inte ens våra egna herrar.

Allt kan man inte uttrycka i ord, åtminstone inte för ögonblicket, och att använda saker som finns i verkligheten och bygga en liten berättelse kan ge en människa den upprättelse som är omöjlig i den verkliga världen. Det blir fånigt och konkret med alla sakerna man satt ihop och man kan skratta mitt i sin sorg.

Tänk att månen kommer att lysa även när du är borta.

Det enda ansvar man behöver ta för sitt handlande är i den verkliga världen.

Ett grupparbete kan ju också tänkas där alla bidrar med sin lilla historia till en gigantisk skulptur.

Kom ihåg då att ingen behöver på något sätt berätta med ord vad den har byggt. Andra får tro vad de vill.

För egen del tecknar jag av och målar av mina byggen, men det är inte nödvändigt, fotografera går bra.

Ett tips är att man kan belysa sina skapelser med spotlight och får då nya uttryck att fantisera kring eller att fotografera av.

Undertecknat av ”Homo Ludens” Den lekande människan

Copyright © Daga Wennerström 2014


"Där minnen sticka som retade bin" från Vaknatt 

Poem Dan Andersson