Between

Emellan

A concrete model a sort of still gives reality to the imagination. My pictures are about being a human individual. They express feelings. A facial expression or a gesturing creature appears.

En konkret modell, ett sorts stilleben, ger verklighet åt fantasin. Mina bilder handlar om att vara en mänsklig individ. De uttrycker känslor. Ett ansiktsuttryck eller en gestikulerande varelse dyker upp.

Teknik är olja på duk (tecnique oil on canvas)

clic on images below to enlarge