Memory Drawings 80´s

This project opened a Pandora's Box with imaging questions and now I try to solve this with a cubistic approach.

Detta projekt öppnade en Pandoras ask med bildfrågor och nu försöker jag lösa detta med ett kubistiskt förhållningssätt.

Perspektiv

Omöjligt objekt

Las Meninas Picasso