Daga Wennerström Swedish Artist Painter

Fine Art  Painter

Object Creatures / Objektvarelser

I paint in front of a gadget sculpture that I have built up to depict in colour. Round and square and conquering a deeper understanding of cubism and impossible figures drives me forward in my own surreal and paradoxical way.

Jag målar inför en prylskulptur som jag har byggt upp för att avbilda i färg. Runt och fyrkantigt och att erövra en djupare förståelse för kubism och omöjliga figurer driver mig framåt på ett eget surrealistiskt och paradoxalt sätt. 

clic on images below to enlarge to full size (tecnique oil on canvas)