Daga Wennerström Swedish Artist Painter

Fine Art  Painter

Object Creatures / Objektvarelser

I work with Abstract Creatures often related to different Toy Figures which participate in a Gadget Sculpture that I have built to depict in colour. I aim for the colour to describe space and volume.

Cubism and Surrealism and does a body really exist is what I´m thinking of.

Jag arbetar med abstrakta varelser ofta relaterade till olika leksaksfigurer vilka deltar i en prylskulptur som jag har byggt upp för att avbilda i färg. Jag siktar på att färgen ska beskriva rymd och volym.

Kubism och surrealism och existerar verkligen en kropp  är vad jag tänker på.

clic on images below to enlarge (tecnique oil on canvas)