Daga Wennerström Swedish Artist Painter

Fine Art  Painter

Object Creatures / Objektvarelser

I work with Abstract Creatures or Concrete Creatures often related to different Toy Figures which participate in a Gadget Sculpture that I have built up to depict in colour. Round and square and does a body really exist I´m asking myself.

Jag arbetar med abstrakta varelser eller konkreta varelser som ofta är relaterade till olika leksaksfigurer som deltar i en prylskulptur som jag har byggt upp för att avbilda i färg. Rund och fyrkantig och finns det verkligen en kropp frågar jag mig själv.

clic on images below to enlarge to full size (tecnique oil on canvas)